Projekat

Psihopraxum

Naučno-praktična konferencija studenata psihologije

Istorija i informacije

Prva naučno-praktična konferencija namenjena budućim psiholozima sa idejom da okupi studente psihologije sa svih fakulteta u Srbiji u cilju sticanja novih znanja, umrežavanja kolega, kao i omogućavanja transfera iz studentskog u poslovni svet.

Od nastanka Psihopraxuma 2018. do danas, kroz interaktivna predavanja i radionice prošlo je preko 700 studenata, a svoja znanja i iskustva sa studentima je podelilo više od 60 eksperata iz različitih oblasti psihologije.

Istorija i informacije

Istorija i informacije

Prva naučno-praktična konferencija namenjena budućim psiholozima sa idejom da okupi studente psihologije sa svih fakulteta u Srbiji u cilju sticanja novih znanja, umrežavanja kolega, kao i omogućavanja transfera iz studentskog u poslovni svet.

Od nastanka Psihopraxuma 2018. do danas, kroz interaktivna predavanja i radionice prošlo je preko 700 studenata, a svoja znanja i iskustva sa studentima je podelilo više od 60 eksperata iz različitih oblasti psihologije.

Istorija i informacije

Prva naučno-praktična konferencija namenjena budućim psiholozima sa idejom da okupi studente psihologije sa svih fakulteta u Srbiji u cilju sticanja novih znanja, umrežavanja kolega, kao i omogućavanja transfera iz studentskog u poslovni svet.

Od nastanka Psihopraxuma 2018. do danas, kroz interaktivna predavanja i radionice prošlo je preko 700 studenata, a svoja znanja i iskustva sa studentima je podelilo više od 60 eksperata iz različitih oblasti psihologije.

2018

Psihopraxum

2019

Psihopraxum Skills

2021

Psihopraxum
Experience

2022

Psihopraxum
Growth

2018

Psihopraxum

2019

Psihopraxum Skills

2021

Psihopraxum Experience

2022

Psihopraxum Growth

Zapratite nas

Redovno na društevenim mrežama
iznosimo kontent koji je veoma bitan i pre svega koristan.