Projekat

Psihoterapija Explained

Konferencija namenjena budućim psihoterapeutima

Istorija i informacije

 Konferencija je namenjena studentima psihologije i drugih humanističkih nauka koji imaju želju da se edukuju o psihoterapijskim modalitetima

 S obzirom na to da prepoznajemo da se u našem društvu ne zna mnogo o psihoterapijskom procesu, da za mnoge ovaj proces predstavlja misteriju, kao i da su raširena brojna pogrešna uverenja o psihoterapiji generalno, prepoznali smo priliku da preuzmemo deo odgovornosti kako bismo uticali na promenu za koju smatramo da je neophodna. Stoga na našem blogu i instagram stranici možeš čitati tekstove na raznovrsne psihoterapijske teme!

Istorija i informacije

Konferencija je namenjena studentima psihologije i drugih humanističkih nauka koji imaju želju da se edukuju o psihoterapijskim modalitetima

S obzirom na to da prepoznajemo da se u našem društvu ne zna mnogo o psihoterapijskom procesu, da za mnoge ovaj proces predstavlja misteriju, kao i da su raširena brojna pogrešna uverenja o psihoterapiji generalno, prepoznali smo priliku da preuzmemo deo odgovornosti kako bismo uticali na promenu za koju smatramo da je neophodna. Stoga na našem blogu i instagram stranici možeš čitati tekstove na raznovrsne psihoterapijske teme!

Istorija i informacije

Konferencija je namenjena studentima psihologije i drugih humanističkih nauka koji imaju želju da se edukuju o psihoterapijskim modalitetima

S obzirom na to da prepoznajemo da se u našem društvu ne zna mnogo o psihoterapijskom procesu, da za mnoge ovaj proces predstavlja misteriju, kao i da su raširena brojna pogrešna uverenja o psihoterapiji generalno, prepoznali smo priliku da preuzmemo deo odgovornosti kako bismo uticali na promenu za koju smatramo da je neophodna. Stoga na našem blogu i instagram stranici možeš čitati tekstove na raznovrsne psihoterapijske teme!

Neka od pitanja na koje možeš dobiti odgovor:

 Da li je psihoterapija za mene? Koliko su slični a koliko različiti modaliteti?

 Koliko psihoterapijskih modaliteta je priznato u Srbiji?

 Kako da izaberem pravac za sebe?

 Kako u praksi izgledaju neki od pravaca?

 Koliko dugo traje edukacija? Šta ako mi se ne dopadne pravac koji sam izabrao?

 Kako ću naći klijente? 

Da li je psihoterapija za mene? Koliko su slični a koliko različiti modaliteti?

 Koliko psihoterapijskih modaliteta je priznato u Srbiji?

 Kako da izaberem pravac za sebe?

 Kako u praksi izgledaju neki od pravaca?

 Koliko dugo traje edukacija? Šta ako mi se ne dopadne pravac koji sam izabrao?

 Kako ću naći klijente? 

2022

Psihoterapija Explained

2022

Psihoterapija Explained

Zapratite nas

Redovno na društevenim mrežama
iznosimo kontent koji je veoma bitan i pre svega koristan.